• Nema predloga

Novi sporazum Banca Intesa i Garancijskog fonda AP Vojvodine

Banca Intesa potpisala je danas u Vladi AP Vojvodine sporazum sa Garancijskim fondom pokrajine kojim su regulisani uslovi kreditiranja pravnih lica i registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u oblasti unapređenja energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije.

Sredstva iz ove kreditne linije biće plasirana u vidu dugoročnog zajma registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, preduzetnicima, kao i mikro, malim i srednjim preduzećima, prema uslovima koji su propisani uredbom.

Saradnja Banca Intesa sa Garancijskim fondom AP Vojvodine datira od 2006. godine i uključuje niz kreditnih aranžmana za finansiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, kao i poslovanja žena preduzetnica sa područja Vojvodine u okviru kojih je Banka je do sada realizovala preko 15 miliona evra pozajmica.

Potpisivanje sporazuma o kreditiranju nabavke nove energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije tako predstavlja još jednu potvrdu opredeljenja Banca Intesa da aktivno promoviše principe održivosti, ali i poslednju u nizu aktivnosti koje sprovodi u partnerstvu sa Garancijskim fondom AP Vojvodine.

Finansiranje unapređenja energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije predstavlja važan deo ukupnog kreditiranja Banca Intesa, što potvrđuje i podatak da je Banka samostalno, kao i u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama građanima i privredi do sada plasirala više od 28 miliona evra kredita za ove svrhe.

Chat