• Nema predloga

Podrška razvoju ženskog preduzetništva

Draginja Đurić, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa i Goran Vasić, direktor Garancijskog fonda AP Vojvodina danas su u Novom Sadu potpisali sporazum o dugoročnom finansiranju start-up projekata nezaposlenih žena i projekata nabavke opreme žena preduzetnika na teritoriji AP Vojvodina.

Draginja Đurić, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa i Goran Vasić, direktor Garancijskog fonda AP Vojvodina danas su u Novom Sadu potpisali sporazum o dugoročnom finansiranju start-up projekata nezaposlenih žena i projekata nabavke opreme žena preduzetnika na teritoriji AP Vojvodina. Svečanom potpisivanju su prisustvovali Bojan Pajtić, predsednik Izvršnog veća Vojvodine, predstavnici Evropske agencije za rekonstrukciju, Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Edukativnog centra iz Zrenjanina i Akademije ženskog preduzetništva iz Kikinde. 

Zahvaljujući obostranoj usmerenosti ka razvoju preduzetništva, Banca Intesa i Garancijski fond  AP Vojvodina pokrenuli su prvi projekat ove vrste u zemlji, koji će omogućiti nezaposlenim ženama ili ženama preduzetnicima sa stažom do tri godine da, po izuzetno povoljnim uslovima, finansiraju pokretanje i razvoj sopstvenog biznisa.

Banca Intesa posebnu pažnju posvećuje segmentu male privrede, aktivno razvija i unapređuje ponudu namenjenu preduzetnicima i, zahvaljujući saradnji sa Garancijskim fondom AP Vojvodina, u prilici je da ponudi finansiranje start-up projekata, što je do sada uglavnom bio kamen spoticanja za one koji su imali dobru biznis ideju, ali ne i dovoljno sredstava da tu ideju realizuju, izjavila je tom prilikom Draginja Đurić, predsednik IO Banca Intesa, i dodala da je potpisivanjem ovog sporazuma Banca Intesa još jednom demonstrira opredeljenje da bude dugoročno prisutna u razvoju privrede Vojvodine.

Banka će u okviru obezbeđene kreditne linije u iznosu od 50 miliona dinara odobravati dugoročne kredite, na rok do 5 godina. Zahvaljujući podršci Garancijskog fonda Vojvodine, koji svojim garantnim potencijalom obezbeđuje adekvatnu zaštitu od rizika, ovi krediti će se odobravati po znatno povoljnijim uslovima u odnosu na tržišne, po godišnjoj kamatnoj stopi od 6,95%, uz primenu valutne klauzule. Za početak će se finansirati projekti na teritoriji Banata, gde je nešto izraženiji problem nezaposlenosti ženskog dela populacije.

Chat