• Nema predloga

Banca Intesa prva u odobravanju subvencionisanih kredita privredi

Banca Intesa je u 2014. godini plasirala više od 7.300 subvencionisanih pozajmica za likvidnost i trajna obrtna sredstva u ukupnom iznosu od 19,35 milijardi dinara, što ju je još jednom pozicioniralo kao vodeću banku u zemlji u odobravanju kredita sa subvencijom kamatne stope.

Gotovo dve trećine sredstava, više od 13 milijardi dinara, upućeno je preduzetnicima, mikro i malim preduzećima, a prema uslovima koji su propisani Uredbom Vlade Republike Srbije.

Počevši od 2010. godine, Banca Intesa je učestvovala u svim dosadašnjim programima subvencionisanih kredita kao najaktivnija poslovna banka sa tržišnim učešćem od 25 odsto u ukupno odobrenim zajmovima, čime se pokazala kao pozdan partner države u sprovođenju mera usmerenih na oporavak privrede.

Takođe, Banka je od 2008. godine realizovala i sve programe subvencionisanog kreditiranja registrovanih poljoprivredih gazdistava, a samo u 2014. godini agrarnom sektoru je plasirano više od 1.200 kratkoročnih i dugoročnih pozajmica sa subvencijom kamatne stope u ukupnoj vrednosti 914 miliona dinara.

Chat