• Nema predloga

Povoljniji krediti

Banca Intesa Beograd počela je da odobrava kredite za plaćanje troškova priključenja domanćinstava na gasnu, elektro, toplovodnu, vodovodnu ili kanalizacionu mrežu i uređenje komunalne infrastrukture, pod povoljnijim uslovima.

Banca Intesa Beograd počela je da odobrava kredite za plaćanje troškova priključenja domanćinstava na gasnu, elektro, toplovodnu, vodovodnu ili kanalizacionu mrežu i uređenje komunalne infrastrukture, pod povoljnijim uslovima.

Krediti se odobravaju u iznosu do 5.000 evra, u dinanrskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj, uz minimalno učešće od 20 odsto. Rok otplate može biti 6, 12, 24, 36, 48 ili 60 meseci.

Građanima koji primaju zaradu preko Banca Intesa Beograd obezbeđeni su povoljniji uslovi kreditiranja, tako da nominalna kamatna stopa iznosi 10,95%. Efektivna kamatna stopa za ovu kategoriju klijenata iznosi od 11,92%, kod kredita na rok od 60 meseci, do 13,91%, kod kredita na kraći rok od 18 meseci. Za ostale građane, nominalna kamatna stopa iznosi 12,95%, dok efektivna kamatna stopa iznosi od 13,96%, kod kredita na rok od 60 meseci, do 15,97%, kod kredita na kraći rok od 18 meseci.

Klijentima banke krediti se odobravaju bez žiranata, dok su ostali građani u obavezi da obezbede jednog kreditno sposobnog žiranta.

Maksimalna visina mesečne rate može da iznosi do 30% redovnih mesečnih prihoda umanjenih za postojeće kreditne obaveze. Kreditna sposobnost žiranta računa se do 50% od njegove neto zarade umanjene za druge obaveze.

Kredit se odobrava na osnovu zaključenog ugovora o uvođenju priključka za gas, toplovod, vodovodnu ili kanalizacionu mrežu, kao i na osnovu profakture izvođača radova. Po odobrenju, banka uplaćuje novac direktno na račun preduzeća koje je izdalo profakturu.

Primer

 

Iznos sa profakture

3.000 € 

Učešće

600 €

Iznos kredita 2.400 €

Rok

60 meseci 

Kamatna stopa

10,95% mesečno

Naknada

48 €

Mesečni anuitet

 51,50 €

 Zarada  171,67 €

Chat