• Nema predloga

Banca Intesa dobitnik VIRTUS priznanja za volontiranje

Banca Intesa osvojila je priznanje VIRTUS 2013 za korporativnu filantropiju u kategoriji vololontiranje zaposlenih koje dodeljuje fondacija Trag uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) i Evropske unije. Banka je nagrađena za sistemski pristup razvoju i promociji volonterstva među zaposlenima, kao i za niz volonterskih projekata i inicijativa koje je sprovela u periodu od septembra 2012. do kraja oktobra 2013. godine.

U prethodnoj godini, Banca Intesa je oformila program korporatvnog volonterstva pod nazivom Intesa od srca koji je uključio pokretanje istoimenog volonterskog kluba, nastavak sprovođenja tradicionalnih i uvođenje novih volonterskih projekata u kojima je pomoć pružena starijim licima, deci bez roditeljskog staranja, mališanima sa posebnim potrebama i deci ulice, ali i ugroženim eko sistemima i zapuštenim javnim prostorima. Osim vremena i energije, zaposleni Banke su u volonterskim akcijama donirali i svoje znanje u cilju finansijske edukacije građana. Kultura korporativnog volonterstva u Banca Intesa ustanovljena je 2009. godine kada je na nivou čitave poslovne mreže i centara uprave organizovana akcija pripreme novogodišnjih paketića za decu sa posebnim potrebama, „Zapakuj poklon izmami osmeh“.

VIRTUS nagrada, ustanovljena 2007. godine, prva je i najznačajnija nagrada za korporativnu filantropiju u Srbiji koja promoviše društveno odgovorno poslovanje kao sastavni deo održivog razvoja kompanija. Namenjena je, kako velikim kompanijama, tako i malim i srednjim preduzećima i pojedincima koji su tokom jedne godine na najdelotvorniji način doprineli opštem dobru pružajući materijalnu ili drugu vrstu podrške neprofitnim akcijama ili organizacijama civilnog društva.

Chat