• Nema predloga

Dozvoljeno prekoračenje od sada na godinu dana

Odlukom Izvršnog odbora, Banca Intesa Beograd će, počev od 12.2.2007, odobravati pozajmice po tekućem računu na rok od 12 meseci.

Odlukom Izvršnog odbora, Banca Intesa Beograd će, počev od 12.2.2007, odobravati pozajmice po tekućem računu na rok od 12 meseci.

Građani koji imaju otvoren tekući račun u Banca Intesa i odobreno dozvoljeno prekoračenje, a žele da i ubuduće koriste ovu uslugu, moraće u naredna tri meseca da barem jedan dan imaju pozitivan saldo po tekućem računu (da budu u plusu) i da isti taj dan dođu u Banku i potpišu aneks ugovora o tekućem računu građana.

Banka će pisanim putem obavestiti sve klijente kada im ističe sadašnje dozvoljeno prekoračenje i, u zavisnosti od toga, do kada će moći da izmire obaveze po tom osnovu i potpišu aneks ugovora.

U roku od 24 sata, a uz izveštaj Kreditnog biroa, biće im odobreno novo dozvoljeno prekoračenje i to na period od 12 meseci. Iznos dozvoljenog prekoračenja i ubuduće će se usklađivati na svaka tri meseca sa prosečnom visinom mesečnih priliva na tekući račun.

Građani koji po prvi put budu otvarali tekući račun u Banci Intesa, imaće mogućnost da koriste dozvoljeno prekoračenje neposredno po uplati prve zarade ili penzije, na rok od 12 meseci. 

Sve dodatne informacije u vezi sa dozvoljenim prekoračenjem klijenti mogu da dobiju u nekoj od 160 ekspozitura Banca Intesa ili pozivom Call centra na  011 310 88 88.

Banca Intesa ima 650.000 tekućih računa, od kojih je jedna trećina sa dozvoljenim prekoračenjem. U sklopu Intesa Hit tekućeg računa bez dodatnih troškova klijenti mogu da koristite niz pogodnosti:

  • Evro Više - zamena dinara u evre po povoljnijem kursu
  • MasterCard kreditnu karticu
  • SMS Obaveštenje o svakoj prispeloj uplati na Vaš tekući račun
  • On-line Plus servis – elektronsko bankarstvo (dinarska i devizna plaćanja, pregled stanja i prometa po računima,...)
  • Trajni nalog – sa Vašeg tekućeg računa umesto Vas izmirujemo Vaše mesečne račune bez provizije
  • Dopunsko zdravstveno osiguranje
  • Maestro debitnu karticu

Banca Intesa koristi ovu priliku da se svojim klijentima zahvali na poklonjenom poverenju i razumevanju.

Chat