• Nema predloga

Još povoljniji uslovi

Izmenjeni uslovi odobravanja kredita za mala i srednja preduzeća i preduzetnike koji obavljaju delatnost na teritoriji grada Beograda, a koje Banca Intesa odobrava u saradnji sa Skupštinom grada

Izmenjeni uslovi odobravanja kredita za mala i srednja preduzeća i preduzetnike koji obavljaju delatnost na teritoriji grada Beograda, a koje Banca Intesa odobrava u saradnji sa Skupštinom grada

Rok za podnošenje zahteva do 11. marta 2007.

U nastojanju da kredite učini dostupnim što većem broju potencijalnih korisnika, Banca Intesa je izmenila nekoliko osnovnih kriterijuma za njihovo odobravanje. Skraćen je zahtevan broj godina poslovanja, tako da će od sada mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji obavljaju delatnost dve godine moći da konkurišu za ova sredstva. Takođe, smanjen je potreban obim ostvarenih godišnjih prihoda na 960 hiljada dinara.

Krediti su namenjeni za finansiranje trajnih obrtnih sredstva, nabavku opreme i proširenje kapaciteta kao i za rekonstrukciju opreme i postojećih kapaciteta. Odobravaju se u iznosu od 3.000 do 10.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj, uz obavezno sopstveno učešće od 20% od ukupne vrednosti predmeta finansiranja.

Rok otplate je 18, 24, 30, 36, 42 i 48 meseci, uz mogućnost korišćenja grejs perioda u trajanju do 12 meseci. Nominalna kamatna stopa iznosi 2,30% godišnje, dok je efektivna kamatna stopa 2,7 odsto godišnje, što ove kredite čini izuzetno povoljnim.

Otplata kredita (glavni dug sa pripadajućom kamatom) vrši se u jednakim me¬sečnim anuitetima obračunatim u evrima, uplatom u dinarskoj protivvrednosti.

Rok za podnošenje zahteva je do 11. marta 2007 godine, a svi zainteresovani mogu da dobiju neophodne informacije, kao i kreditni zahtev u bilo kojoj ekspozituri Banca Intesa na teritoriji grada Beograda.

Chat