• Nema predloga

Banca Intesa uvela novi štedni model

Banca Intesa obogatila je ponudu depozitnih proizvoda uvođenjem novog štednog modela – Mesec po mesec štednja. U pitanju je vid oročene štednje koji uključuje redovne mesečne uplate u iznosu za koji se klijent opredeli, prema sopstvenim finansijskim mogućnostima.

Štednja po modelu Mesec po mesec štednja omogućena je svim građanima, bez obzira da li su klijenti Banca Intesa ili neke druge banke, u dinarima i evrima. Minimalan iznos redovne mesečne uplate iznosi 2.000 dinara odnosno 20 evra, a građani imaju mogućnost da u toku perioda oročenja povećaju visinu ugovorenog mesečnog depozita. Dinarski vid štednje obuhvata maksimalan period oročenja do 12 meseci dok se depoziti u evrima mogu oročiti na rokove do 60 meseci.

Pored modela Mesec po mesec štednja, ponuda štednih proizvoda Banke uključuje klasične dinarsku i deviznu štednju, stepenastu Skala štednju, Rentnu i dečiju Bambino štednju.

Chat