• Nema predloga

Plasirano više od 5.000 Intermezzo keš kredita

Banca Intesa je realizovala preko 5.000 Intermezzo keš kredita od kako je pre četiri meseca u svoju ponudu uvrstila ovaj model gotovinskog zajma. Kao jedinstvena pogodnost na tržištu građanima se uz Intermezzo Keš pruža mogućnost odlaganja plaćanja mesečne rate do pet puta u toku perioda otplate. Pored opcije odloženog izmirivanja obaveza, zajam uključuje i osiguranje u slučaju gubitka radnog mesta, bez dodatnog troška za klijenta.

„Činjenica da interesovanje za Intermezzo keš kredite Banca Intesa raste iz meseca u mesec govori da smo uvođenjem kreditnog proizvoda sa visokim stepenom fleksibnosti u otplati našu ponudu na najbolji način prilagodili stvarnim potrebama građana. U situacijama u kojima im je to preko potrebno, korisnici zajma mogu da naprave pauzu u izmirenju svojih obaveza, što je jedinstvena olakšica koja ovaj proizvod dodatno izdvaja na tržištu.“, izjavio je Vlastimir Vuković, član Izvršnog odbora i direktor Divizije za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom Banca Intesa

Chat