• Nema predloga

Banca Intesa podržala preporuke Narodne banke Srbije

Uvažavajući nastojanja Narodne banke Srbije da pomogne građanima da lakše servisiraju svoje kreditne obaveze u narednom periodu i time olakša njihov finansijski položaj, Banca Intesa potpuno podržava obe preporuke NBS. U skladu sa ovim opredeljenjem banka će preuzeti sve neophodne mere kako bi 1. avgusta 2013. godine na adektvatan način otpočela sa primenom preporuka centralne banke.

Poštujući navedene preporuke banka će omogućiti korisnicima stambenih kredita indeksiranim u švajcarskim francima da otplaćuju ovaj kredit po kursu koji odgovara valutnom paritetu evro švajcarski franak na dan odobravanja kredita, umanjenom za najviše 8 odsto, i to u narednom periodu od najmanje tri godine, odnosno do krajnjeg roka otplate kredita ukoliko je taj rok kraći od tri godine. Razlika između pretpostavljene otplate po tekućem kursu švajcarskog franka i otplate po preporučenom, obračunskom kursu će se evidentirati kao pojedinačno odloženo potraživanje u švajcarskim francima po tekućem kursu. Na ova odložena potraživanja banka neće obračunavati kamatu.

Nakon detaljne analize ugovora u skladu sa specifičnim okolnostima svakog pojedinačnog kredita u otplati, banka će kontaktirati klijente i predočiti im ponude o prilagođenim uslovima otplate, kao i dalji plan izmirenja njihovih finansijskih obaveza.

Na ovaj način Banca Intesa nastoji da olakša građanima izmirenje obaveza po kreditima i pruža doprinos naporima NBS-a da očuva stabilnost finansijskog sistema.