• Nema predloga

EMEA Finance priznanje za Banca Intesa

Beograd, 7. jun 2013. – Banca Intesa je dobila priznanje uglednog finansijskog časopisa EMEA Finance za najbolju banku u Srbiji u 2012. godini u kategoriji banaka koje posluju u okviru međunarodnih bankarskih grupacija. Osim nagrade u Srbiji, Intesa Sanpaolo, matična grupacija Banca Intesa, ponela je i titule za najbolju banku u Italiji i Slovačkoj u prethodnoj godini.

„Ova nagrada potvrđuje ispravnost odluke Banca Intesa da se poslujući u uslovima nepredvidivog makroekonomskog ambijenta i kompleksne poslovne klime jasno opredeli za strategiju utemeljenu na principima efikasnog upravljanja rizicima i racionalizacije poslovnih procesa. Naš apsolutni prioritet ostala je stalna briga o zadovoljstvu klijenata koju smo demonstrirali kroz maksimalnu profesionalnost u radu i visoki stepen inovativnosti, kao i konstantno unapređenje proizvoda i servisa koje im pružamo. I u narednom periodu ćemo nastaviti da pratimo potrebe privrede i građana na putu ekonomskog oporavka, održavajući pri tom našu tržišnu poziciju i trend stabilnog i uspešnog poslovanja“, izjavio je Marko Kapelini (Marco Capellini), zamenik predsednika Izvršnog odbora Banca Intesa, koji je primio priznanje u ime banke na svečanosti u Beču.

Dobitnici evropskih bankarskih nagrada izabrani su na osnovu ocene žirija koji se rukovodio dostignućima banke u kontekstu makroekonomskog okruženja u kojem posluje, kao i u odnosu na situaciju u celokupnom bankarskom sektoru. Ključni kriterijumi u radu žirija bili su održivi rast i posvećenost klijentima.

Chat