• Nema predloga

Intermezzo gotovinski kredit

Banca Intesa uvrstila je u svoju ponudu Intermezzo keš kredit, novi model gotovinskog zajma koji kao jedinstvenu pogodnost na domaćem tržištu korisnicima nudi mogućnost odlaganja otplate mesečne rate do pet puta u toku perioda otplate. Osim toga, Intermezzo kredit kao dodatnu funkcionalnost donosi i osiguranje u slučaju gubitka radnog mesta, bez dodatnog troška za klijenta.

„Uvažavajući potrebe građana kao i poteškoće sa kojima se susreću u svakodnevnom životu Banca Intesa kontinuirano radi na unapređenju svojih proizvoda i usluga. Iako klijente uvek savetujemo da se racionalno zadužuju i odgovorno upravljaju svojim finansijama, svesni smo da često može doći do nepredviđenih situacija koje mogu da im otežaju redovno servisiranje obaveza. Upravo zato, verujem da fleksibilnost u otplati koju daje ovaj kreditni model građanima pruža jedinstvenu podršku na tržištu u trenutku u kome oni procene da im je najpotrebnija“, izjavio je Vlastimir Vuković, član Izvršnog odbora i direktor Divizije za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom Banca Intesa.

Intermezzo keš kredit dostupan je svim građanima, bez obzira da li su klijenti Banke ili ne, a odobravaju se u dinarima i evrima.

Chat