• Nema predloga

Subvencionisani krediti za likvidnost i obrtna sredstva

Banca Intesa je počela da plasira subvencionisane kredite za likvidnost i finansiranje obrtnih sredstava namenjene preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima iz ovogodišnjeg programa Vlade Republike Srbije, a za samo sedam dana, Banka je primila više od 1.200 kreditnih zahteva.

Kredite za likvidnost i obrtna sredstva sa subvencijom kamate Banca Intesa odobrava u dinarima i sa valutnom klauzulom, u maksimalnom iznosu do 30 miliona dinara za preduzetnike i mala preduzeća, odnosno do 200 miliona dinara za srednja privredna društva. Zajmovi se plasiraju sa rokom otplate do 18 meseci i grejs periodom u trajanju od 5 meseci tokom kojeg korisnik kredita izmiruje samo kamatu. Nominalna kamatna stopa za dinarski model zajma jednaka je visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije za kredite u dinarima, dok za kredite sa valutnom klauzulom iznosi 3,5 odsto na godišnjem nivou. Subvencionisani krediti za likvidnost i finansiranje obrtnih sredstava dostupni su i korisnicima kredita iz prošlogodišnjeg programa subvencija, bez obzira na to da li je prethodni zajam otplaćen.

Chat