• Nema predloga

Banca Intesa i Evropska investiciona banka potpisale ugovor o kreditnoj liniji

Banca Intesa potpisala je ugovor sa Evropskom investicionom bankom o novoj kreditnoj liniji u vrednosti od 30 miliona evra namenjenoj kreditiranju privrednih subjekata. Zajmovi iz kreditne linije biće plasirani u vidu investicionih kredita i kredita za trajna obrtna sredstva za finansiranje malih, srednjih i velikih preduzeća. Banka će odobravati kredite u maksimalnom iznosu do 12,5 miliona evra i uz rok otplate do 10 godina, a podnošenje kreditnih zahteva započelo je danas.

„Saradnja sa međunarodnim finansijskim institucijama deo je opredeljenja Banca Intesa da aktivno participira u kreiranju okruženja koje će dati dugoročno pozitivan doprinos razvoju i oporavku privrede, pogotovo u uslovima ekonomske krize. Novom kreditnom linijom Evropske investicione banke pružićemo neophodnu podršku preuzećima i omogućiti im da pod veoma povoljnim uslovima nastave svoje investicione projekte, ali i reše problem likvidnosti.“, izjavio je Darko Popović, direktor Divizije za poslovanje sa privredom Banca Intesa.

Chat