• Nema predloga

Banca Intesa počela sa primenom olakšica za otplatu i konverziju kredita

Banca Intesa je, u skladu sa postignutim dogovorom u Narodnoj banci Srbije, počela sa primenom mera koje su predložene sa ciljem da građanima olakšaju otplatu kredita. Shodno tome, Banca Intesa je ukinula naknadu za prevremenu otplatu kredita za sve pozajmice, osim u slučaju refinansiranja u drugoj banci i počela sa prijemom zahteva klijenata za produženje roka otplate kredita.

Banca Intesa je, u skladu sa postignutim dogovorom u Narodnoj banci Srbije, počela sa primenom mera koje su predložene sa ciljem da građanima olakšaju otplatu kredita. Shodno tome, Banca Intesa je ukinula naknadu za prevremenu otplatu kredita za sve pozajmice, osim u slučaju refinansiranja u drugoj banci i počela sa prijemom zahteva klijenata za produženje roka otplate kredita. Takođe, Banka je počela da vrši konverziju kredita indeksiranih u švajcarskim francima u evre, kao i konverziju kredita indeksiranih u stranoj valuti u dinarske. Banca Intesa će ove usluge obavljati bez dodatnih troškova.

„Verujemo da će ovaj set mera delovati preventivno i umanjiti negativne efekte koji mogu nastati kao posledica finansijske krize. Na ovaj način građanima je omogućeno da relaksiraju otplatu svojih kreditnih zaduženja kroz produženje rokova otplate i posebno kroz mogućnost da sa sebe skinu breme valutnog rizika. Očekujemo najveće interesovanje građana za produženje rokova otplate postojećih kredita i konverziju kredita indeksiranih u inostranim valutama u dinare, odnosno iz švajcarskih franaka u evre.“, kaže Dejan Tešić, član IO Banca Intesa.

Iako Banca Intesa shodno zahtevima tržišta, ima u otplati stambene kredite indeksirane u švajcarskim francima, od samog početka klijentima Banke je savetovano da se ne zadužuju u ovoj valuti, baš zbog velikog rizika koji sa sobom nosi, što se sada pokazalo kao opravdano. „Zahvaljujući ovim merama predostrožnosti, broj odobrenih kredita u švajcarskim francima u odnosu na ukupan broj odobrenih stambenih kredita u našoj banci je neznatan, međutim u poslednje vreme nam je pristizalo dosta upita o mogućnostima za refinansiranje otplate stambenih kredita u švajcarskim francima iz drugih banaka.“, dodaje Dejan Tešić.

Chat