• Nema predloga

Banca Intesa obnovila novopazarske Bedeme

Banca Intesa završila je obnovu Gradskih Bedema u Novom Pazaru, jednog od tri lokaliteta koji su osvojili najveći broj glasova građana na javnom konkursu realizovanom u okviru projekta društvene odgovornosti „Mesto koje volim“. Radove restauracije i konzervacije, otvorene sredinom avgusta, u potpunosti je finansirala Banka iznosom od 10 miliona dinara, a obavljeni su na osnovu projekta Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i uz stručni nadzor ovog tela.

Svečano otvaranje rekonstruisanih Bedema biće održano na proleće, kada će studenti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu realizovati svoj akademski projekat, predstavu „Buđenje bedema“, kojom će prikazati istorijski trenutak u kome je Isa beg Isaković podigao Novopazarsku tvrđavu, preteču današnjeg grada Novog Pazara.

„Veoma sam ponosna što smo uspešnom realizacijom projekta obnove Bedema novopazarske tvrđave pomogli da se ovaj kulturno-istorijski simbol grada, ali i spomenik kulture Srbije od izuzetnog značaja, sačuva za buduće naraštaje. Građani su dali značajnu podršku projektu i sa gotovo 36.200 glasova odlučili da upravo Bedemi budu jedan od tri lokaliteta koji će biti spašeni od zaborava kroz projekat restauracije, a koji ne bi mogao biti sproveden bez odlične saradnje sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture, Ministarstvom kulture i informisanja i predstavnicima Grada Novog Pazara. Projektom „Mesto koje volim“, Banca Intesa je pokrenula jedinstvenu inicijativu zaštite kulturno-istorijske riznice Srbije sa ciljem da angažuje najširu javnost i osnaži svest o bogatstvu naše baštine, a činjenica da su građani za obnovu nominovali 1.290 lokacija širom zemlje govori da smo ispunili svoj osnovni zadatak.“ izjavila je Maja Kolar, direktor Sektora za marketing i komunikacije Banca Intesa.

Na novopazarskim Bedemima sprovedeni su konzervatorsko restauratorski radovi koji su obuhvatili severni i zapadni bastion, kao i zid sa puškarnicama uz kulu „Motrilju“. Radovi su podrazumevali delimično nadziđivanje zapadnog bastiona, blokovanje i fugovanje lica zidova i obradu kruna, kao i istraživanja, konzervaciju i prezentaciju novootkrivene građevine uz zid sa puškarnicama.

Chat