• Nema predloga

Početak obnove novopazarskih Bedema

Obnova Bedema u Novom Pazaru, jednog tri pobednička lokaliteta konkursa Mesto koje volim koji je Banca Intesa sprovela u okviru istoimenog društveno odgovornog projekta, počela je danas.

Restauratorskim i konzervatorskim radovima na Bedemima prethodila je donacija Banca Intesa u visini od 10 miliona dinara Zavodu za zaštitu spomenika kulture Srbije pod čijom zaštitom se nalazi ovaj spomenik. Kao nadležna institucija Zavod je izradio projekat obnove Bedema i sproveo tender na kome je za izvođača radova izabrano preduzeće „DMD-Krov“ iz Novog Pazara. Projektom je predviđeno da radovi na novopazarskim Bedemima traju 55 radnih dana.


Obnova delova utvrđenja Novopazarske tvrđave vršiće se na severnoj i zapadnoj tabiji (bastionu) i na zidu sa puškarnicama uz kulu "Motrilju“, a radovi će obuhvatiti nadziđivanje Bedema na zapadnoj strani, obradu kruna oba ugradna zida, blokovanje lica Bedema, kao i temeljno čišćenje područja. Republički zavod za zaštitu spomenika obezbediće konzervatorski nadzor nad radovima, dok će arheološki nadzor nad arhitektonskim istraživanjima koja se moraju obaviti vršiti Zavičajni muzej "Ras" iz Novog Pazara.

Chat