• Nema predloga

Intesa Sanpaolo vodeća u Srbiji

Prema podacima o rezultatima bankarskog sektora u Srbiji, ostvarenim u prvom kvartalu ove godine, objavljenim na sajtu NBS, grupacija Intesa Sanpaolo je vodeća, kako po visini ukupne bilansne aktive, ukupnih plasmana i depozita, tako i po iznosu ukupnog kapitala.Detaljnije:

Prema podacima o rezultatima bankarskog sektora u Srbiji, ostvarenim u prvom kvartalu ove godine, objavljenim na sajtu NBS, grupacija Intesa Sanpaolo je vodeća, kako po visini ukupne bilansne aktive, ukupnih plasmana i depozita, tako i po iznosu ukupnog kapitala.Grupacija Intesa Sanpaolo, koja postoji od 1. januara 2007. godine, u Srbiji posluje posredstvom Banca Intesa i Panonske banke. Ove dve banke zajedno na kraju prvog kvartala imaju bilansnu sumu u visini od 1,86 milijardi evra (152 milijarde dinara) i tržišni udeo od 12 odsto, što Grupaciju pozicionira na vodeće mesto u bankarskom sektoru Srbije. Intesa Sanpaolo je vodeća i po visini ukupnih plasmana od 841 milion evra (68,6 milijardi dinara), što joj obezbeđuje tržišni udeo od 11,6 odsto. Lidersku poziciju Grupacija ima i po visini ukupnih depozita od 1,36 milijardi evra (111.3 milijarde dinara), sa tržišnim udelom od 13 odsto.Nakon što je Banca Intesa u februara uvećala kapital za dodatnih 100 miliona evra, grupacija Intesa Sanpaolo je po visini ukupnog kapitala u iznosu od 288 miliona evra (23,469 milijardi dinara), postala najveća u Srbiji. Intesa Sanpaolo planira aktivnosti u pravcu dalje konsolidacije tržišne pozicije u Srbiji, što podrazumeva iznalaženje odgovarajućeg organizacionog modela koji bi dao optimalan rezultat, istovremeno vrednujući kvalitet i regionalni karakter Panonske banke. Za sada je najavljena organizacijska, biznis i IT integracija, pa se već u 2008. godini očekuje zajednički nastup Banca Intesa Beograd i Panonske Banke.

Chat