• Nema predloga

„Empowernet“ - sinergija finansijskog i civilnog sektora

Potpisivanjem memoranduma o saradnji Banca Intesa Beograd i evropske mreže nevladinih organizacija Euclid Network, u Srbiji je po prvi put, po ugledu na mnoge zemlje zapadne Evrope, na platformi „Empowernet“ozvaničena saradnja, između finansijskog i neprofitnog sektora. Na koktelu koji je tom prilikom organizovan za predstavnike nevladinih organizacija istaknuto je da je cilj saradnje jačanje sinergije i povezanosti srpskog civilnog sektora sa ovim sektorom u zemljama EU, edukacija i ispitivaje novih pravaca razvoja civilnog društva u procesu evrointegracija, ali i finansijska održivost zasnovana na međusobnoj saradnji i razmeni iskustva.

U prvoj fazi saradnje ekspertski tim sastavljen od predstavnika Banca Intesa i Euclid Network će u narednih šest meseci obići organizacije civilnog društva u svim većim gradovima Srbije kako bi se upoznali sa potrebama i izazovima sa kojima se susreću u svakodnevnom radu. Nakon detaljne analize situacije inicijatori projekta će na osnovu dobijenih podataka razviti strategiju modela finansijske održivosti za neprofitni sektor.

Chat