• Nema predloga

Povoljnija štednja u Banca Intesa

Sa ciljem da stimuliše građane na štednju, Banca Intesa je povećala  kamatne stope na sve oročene evro depozite i do 30%

Sa ciljem da stimuliše građane na štednju, Banca Intesa je povećala  kamatne stope na sve oročene evro depozite i do 30%. Ovim stimulativnim merama, kamate su povećane za sve kategorije devizne štednje, kako po periodima oročenja, tako i po visini štednih uloga. Mogućnost da štede pod ovim uslovima imaju kako domaća, tako i strana fizička lica.

Visina kamatne stope za oročenu deviznu štednju kreću se od  tri odsto na uloge položene na mesec dana,  dok za uloge preko 50.000 evra oročene na 36 meseci,  kamatna  stopa dostiže 6,30%. Posebno povoljni uslovi štednje odnose se na uloge prosečne visine i roka oročenja, što je u našim uslovima ulog do 5.000 evra, oročen na kraći period od 3, 6, 12 meseci, do dve godine, kod kojih se kamatne stope kreću i do 5,4%.

Banca Intesa je po obimu štednje među vodećima na domaćem tržištu, sa ukupnim ulozima u visini od  600 miliona evra i tržišnim učešćem od 13%. Od početka ove godine do kraja avgusta, ukupni ulozi su u odnosu na kraj prošle godine uvećani za 29.4%.

Chat