• Nema predloga

Mesto koje volim

Banca Intesa je na konferenciji za novinare održanoj 26. maja u galeriji Progres najavila pokretanje projekta „Mesto koje volim“ – popis lokaliteta od posebnog značaja za lokalnu zajednicu i obnovu najmanje 3 objekta ili ambijentalne celine koje pobede na pratećem konkursu. Projekat se sprovodi uz podršku Ministarstva kulture, uz pomoć neprofitne organizacije Evropa Nostra Srbija i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Pored izrade baze podataka o mestima od posebnog značaja za građane Republike Srbije i restauracije ili uređenja mesta, lokalnih znamenitosti ili objekata od kulturnog i istorijskog značaja, projekat ima za cilj i edukaciju najšire javnosti i podizanje svesti o značaju i vrednostima kulturno-istorijskog nasleđa.

Projekat obuhvata tri faze. Tokom prve, koja će trajati do 30. septembra tekuće godine, građani će imati priliku da putem sajta http://www.mestokojevolim.rs/, faceboook stranice, kontakt centra banke, specijalno dizajniranih dopisnica u ekspoziturama Banca Intesa ili slanjem fotografije na e-mail adresu info@mestokojevolim.rs nominuju sebi drago mesto. U drugoj fazi projekta, članovi stručne komisije pristupiće izradi liste od deset najrelevantnijih lokaliteta za koje će građani moći da glasaju do 30. novembra ove godine. Tokom 2012. predviđeno je da Banca Intesa sopstvenim sredstvima obnovi najmanje tri mesta koja budu osvojila najveći broj glasova.

Neprofitini projekat „Mesto koje volim“ inspirisan je inicijativom „I luoghi de cuore“ (Mesto u srcu), koju u Italiji sprovodi neprofitna organizacija FAI uz podršku međunarodne bankarske grupacije Intesa Sanpaolo.

Chat