• Nema predloga

Novinari odali priznanje za komunikaciju Banca Intesa

Banca Intesa izabrana je u krug privrednih organizacija koje su najbolje komunicirale sa medijima u 2010. godini i to glasovima samih novinara najznačajnijih glasila u Srbiji.

Istraživanje komunikacije sa medijima „Novinar - Vaš prijatelj” tradicionalno sprovodi PR agencija Pragma na kraju svake kalendarske godine, a novinari svojim glasovima analiziraju kvalitet odnosa sa medijima organizacija i javnih ličnosti u više kategorija. Prema saopštenju Pragme, u kategoriji profitnih organizacija sa medijima su najbolje komunicirali Banca Intesa, EPS i VIP.

"Žiri sedme sile", sastavljen od nekoliko stotina novinara najvažnijih beogradskih medija, analizira kvalitet odnosa s medijima organizacija i javnih ličnosti u više kategorija: društvene privredne organizacije, privatne kompanije, ustanove kulture, sportske organizacije, humanitarne i druge nevladine organizacije, državne institucije, političke organizacije, najbolje press konferencije, najbolji press materijali. Do sada je anketirano više od 1.400 novinara i urednika medija u Srbiji.

Chat