• Nema predloga

PrimaCasa modeli stambenih kredita

Banca Intesa je kreirala jedinstvene modele stambenih kredita – PrimaCasa sa grejs periodom od godinu dana. Klijentima koji kupuju nekretninu koja nije useljiva ili koji se susreću sa problemom nedostatka sredstava za pokrivanje ostalih troškova kredita ili opremanje stana, Banca Intesa nudi stambene kredite bez plaćanja rate tokom prve godine.

PrimaCasa modeli stambenih kredita podrazumevaju:

  • Stambene kredite osigurane kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita
  • Stambene kredite uz subvenciju države
  • Stambene kredite za projekte „Intesa gradnja“

Svi modeli stambenih kredita indeksirani su u evrima, odobravaju se sa rokom otplate do 30 godina i grejs periodom od 12 meseci. U zavisnsoti od konkretnog modela kamatna stopa na stambene kredite se kreće od 4,25 odsto plus šestomesečni eurobor. Klijentima je, bez obzira na to za koji model kredita se odluče, jednom godišnje na raspolaganju opcija prevremene otplate do 20 odsto preostalog duga kredita bez naknade. Dodatnu povoljnost predstavlja mogućnost otplate kredita sa još jednim kreditno sposobnim licem u svojstvu sadužnika.

Klijentima koji se odluče za neki od PrimaCasa modela stambenih kredita Banca Intesa nudi mogućnost dobijanja gotovinskog kredita u dinarima koji su ovom slučaju na raspolaganju bez depozita i učešća uz efektivnu kamatnu stopu od 15 odsto na godišnjem nivou i bez naknade.

Chat