• Nema predloga

Plaćanje računa i putem telefona

U nameri da dodatno unapredi kvalitet servisa, Banca Intesa je uvela novu uslugu koja klijentima omogućuje da putem telefona, izvrše transakcije, plate račune, vrše kupoprodaju deviza i provere stanje na računu i platnim karticama. Procedura za korišćenje usluga telefonskog bankarstva je jednostavna i traje nekoliko minuta, a podrazumeva samo jedan poziv Call centra Banke, tokom kojeg korisnik dobija precizna uputstva kako da izvrši željenu uslugu.

U nameri da dodatno unapredi kvalitet servisa, Banca Intesa je uvela novu uslugu koja klijentima omogućuje da putem telefona, izvrše transakcije, plate račune, vrše kupoprodaju deviza i provere stanje na računu i platnim karticama.

Procedura za korišćenje usluga telefonskog bankarstva je jednostavna i traje nekoliko minuta, a podrazumeva samo jedan poziv Call centra Banke, tokom kojeg korisnik dobija precizna uputstva kako da izvrši željenu uslugu.

Za sada se putem telefona mogu koristiti sledeće usluge:

  • plaćanje unapred prijavljenih mesečnih računa
  • kupovina i prodaja deviza
  • prenos sredstava i izmirivanje obaveza po kreditnim karticama
  • provera stanja na računu i platnim karticama

Nakon što prijavi svoj broj telefona u banci, klijentu je za korišćenje ove usluge dovoljan samo LIB ( Lični identifikacioni broj) koji se dobija u bilo kojoj ekspozituri prilikom prijave na On-line servis Banke. Procedura za plaćanje računa putem telefona odvija se u nekoliko koraka: nakon poziva Call centra i pritiskanja tastera broj 1, korisnik unosi svoj LIB i za obavljanje transakcije pritiska taster 0, nakon čega saopštava agentu Banke koji račun želi da plati. Usluge telefonskog bankarstva Banca Intesa su dostupne pozivom kontakt centra putem telefona: 3108888.

Kako bi stimulisala građane da se uvere u prednosti koje pruža telefonsko bankarstvo, Banca Intesa je za prvih 450 klijenata koji putem telefona plate bar jedan račun, obezbedila na poklon telefon.

Chat