• Nema predloga

Priliv novca iz inostranstva od sada bez provizije

Osluškujući potrebe klijenata, Banca Intesa je pripremila dodatnu pogodnost za korisnike loro doznaka koji žive u inostranstvu i njihove porodice u Srbiji. Banka neće naplaćivati proviziju na novčana sredstva koja klijenti pošalju direktno na račun u Banci, ukoliko se oroče delimično ili u celosti, bez obzira na period oročenja. Povrh toga, prilikom delimične ili celovite prevremene isplate svih oročenih štednih uloga, banka neće uzimati nadoknadu.

Inače, „loro doznaka“ je jedan od najefikasnijih i najsigurnijih instrumenata međunarodnog platnog prometa. Sredstva iz inostranstva se isplaćuju u valuti po izboru korisnika, odnosno valuti u kojoj je novac poslat ili u dinarima. Na ovaj način, iz inostranstva, preko Banca Intesa klijenti mogu primiti novčani poklon, pomoć ili priliv po drugom osnovu. Provizije Banca Intesa za loro doznake zavise od visine upućenog novca i smanjuju se sa visinom iznosa.

Chat