• Nema predloga

Novi subvencionisani krediti u Banca Intesa

Banca Intesa počela je danas sa prijemom zahteva za subvencionisane gotovinske i potrošačke kredite, u skladu sa uredbama Vlade Republike Srbije.

Mogućnost da apliciraju za ove kredite imaju sva fizička lica koja su državljani Republike Srbije, koji imaju redovna mesečna primanja manja od 80.000 dinara, uz uslov da ukupna primanja članova jednog domaćinstva ne prelaze 160.000 dinara. Visina kredita varira u zavisnosti od kreditne sposobnosti podnosioca zahteva, do maksimalnog mogućeg iznosa od 300.000 dinara, a rok otplate je 36 meseci uz grejs period od 12 meseci.

Kamatna stopa uslovljena je visinom primanja, tako za korisnike sa visinom mesečne zarade do 30.000 dinara kamatna stopa iznosi 7.5 odsto na godišnjem nivou, dok klijenti čija se primanja kreću od 30.000 do 80.000 dinara mogu da računaju na kamatnu stopu od 8.95 odsto na godišnjem nivou.

Chat