• Nema predloga

Dozvoljeno prekoračenje po Intesa Hit tekućem računu

Klijenti koji imaju otvoren Intesa Hit tekući račun u Banca Intesa i odobreno korišćenje dozvoljenog prekoračenja, a žele da i ubuduće, bez prekida, koriste ovu uslugu, trebalo bi da u naredna tri meseca, a u zavisnosti kada im ističe korišćenje dozvoljenog prekoračenja, dođu u ekspozituru Banca Intesa i potpišu novi aneks ugovora o tekućem računu. Na dan potpisivanja aneksa neophodno je da klijenti nemaju dugovanja po tekućem računu, odnosno da stanje ne bude u minusu.

Klijenti koji imaju otvoren Intesa Hit tekući račun u Banca Intesa i odobreno korišćenje dozvoljenog prekoračenja, a žele da i ubuduće, bez prekida, koriste ovu uslugu, trebalo bi da u naredna tri meseca, a u zavisnosti kada im ističe korišćenje dozvoljenog prekoračenja, dođu u ekspozituru Banca Intesa i potpišu novi aneks ugovora o tekućem računu. Na dan potpisivanja aneksa neophodno je da klijenti nemaju dugovanja po tekućem računu, odnosno da stanje ne bude u minusu. 

Banka pisanim putem obaveštava sve klijente kada im ističe sadašnje dozvoljeno prekoračenje, kao i gde treba da dođu da potpišu aneks ugovora. Potpisivanje aneksa ugovora počelo je 12.01.2008. a klijenti mogu potpisati novi aneks ugovora najranije mesec dana pre isteka roka prekoračenja.

U najkraćem mogućem roku od potpisivanja aneksa ugovora, a uz pribavljanje izveštaja Kreditnog biroa, klijenti će imati mogućnost da im bude odobreno novo dozvoljeno prekoračenje i to na period do 12 meseci. Iznos dozvoljenog prekoračenja i ubuduće će se na svaka tri meseca automatski usklađivati sa prosečnom visinom mesečnih priliva na tekući račun.

Građani koji po prvi put budu otvarali tekući račun u Banca Intesa, imaće mogućnost da koriste dozvoljeno prekoračenje neposredno po uplati prve zarade ili penzije, na rok do 12 meseci. 

Sve dodatne informacije u vezi sa dozvoljenim prekoračenjem klijenti mogu da dobiju u nekoj od preko 220 ekspozitura Banca Intesa ili pozivom Call centra na  011 310 88 88.

U sklopu Intesa Hit tekućeg računa bez dodatnih troškova klijenti mogu da koristite niz pogodnosti:
• Evro Više - zamena dinara u evre po povoljnijem kursu, uz mogućnost štednje na posebnom “evro” delu tekućeg računa, ili na deviznom računu
• MasterCard kreditnu karticu koja funkcioniše po principu revolving kredita uz minimalnu mesečnu otplatu od svega 5%, i omogućava plaćanje na 3-12 rata bez kamate i odloženo plaćanje do 100 dana bez kamate
• On-line Plus servis – elektronsko bankarstvo (Telefonsko bankarstvo, dinarska i devizna plaćanja, pregled stanja i prometa po računima,...)
• SMS Obaveštenje o svakoj prispeloj uplati na tekući račun
• Trajni nalog – sa tekućeg računa Banka umesto klijenta izmiruje mesečne račune bez provizije
• Dopunsko zdravstveno osiguranje
• Maestro debitnu karticu
• Čekove

Banca Intesa koristi ovu priliku da se svojim klijentima zahvali na poklonjenom poverenju i razumevanju.

Chat