• Nema predloga

Banca Intesa snizila kamatne stope

Zahvaljujući stabilnosti i podršci matične Intesa Sanpaolo grupacije Banca Intesa je obezbedila jeftinije izvore finansiranja i na taj način stvorila uslove da snizi kamatne stope na kredite namenjene stanovništvu. Povoljniji uslovi primenjivaće se na pozajmice u dinarima, ali i one indeksirane u evrima za gotovinske, potrošačke, kredite za kupovinu automobila kao i kredite za refinansiranje.

„Banca Intesa konstantno osluškuje tržište i očekivanja svojih klijenata, i svaku pozitivnu promenu nastoji da iskoristi u cilju obezbeđenja što povoljnijih uslova za svoje klijente. Stabilizacija prilika na međunarodnim tržištima s jedne, i smanjenje referentne kamatne stope od strane Narodne banke Srbije, s druge strane, stvorili su uslove za pojeftinjenje i dinarskih i deviznih pozajmica“, kaže Dejan Tešić, član Izvršnog odbora i direktor Divizije za poslovanje sa stanovništvom i malim biznisom Banca Intesa.

Chat