• Nema predloga

Banca Intesa najbolje komunicirala sa medijima

Prema tradicionalnom istraživanju „Novinar – Vaš prijatelj“ koje sprovodi PR agencija "Pragma" Banca Intesa je u kategoriji profitnih organizacija pored Delta holdinga, Telekom MTS-a, Telenora i Merkatora proglašena za kompaniju koja je najbolje komunicirala sa medijima.

Agencija Pragma, na kraju svake kalendarske godine, realizuje istraživanje stavova novinara najrelevantnijih beogradskih glasila o kvalitetu odnosa s medijima i odnosa s novinarima privrednih i neprivrednih organizacija i javnih ličnosti u Srbiji.

"Žiri sedme sile", sastavljen od nekoliko stotina novinara najvažnijih beogradskih medija, analizira kvalitet odnosa s medijima organizacija i javnih ličnosti u više kategorija: društvene privredne organizacije, privatne kompanije, ustanove kulture, sportske organizacije, humanitarne i druge nevladine organizacije, državne institucije, političke organizacije, najbolje press konferencije, najbolji press materijali. Do sada je anketirano više od 1.400 novinara i urednika medija u Srbiji.

Chat