• Nema predloga

Banca Intesa ponudila novi model stambenih kredita

Banca Intesa u svojoj ponudi ima novi model stambenih kredita, koji je formiran na osnovu kreditne linije Razvojne Banke Saveta Evrope (CEB). Minimalni iznos kredita, koji imaju obavezu da budu osigurani kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, iznosi 10.000 evra dok maksimalni iznos zavisi od nivoa kreditne sposobnosti klijenta. Učešće za ovu vrstu kredita je 20, odnosno 30 odsto od kupoprodajne vrednosti nekretnine, a efektivna kamatna stopa se na godišnjem nivou kreće od 6,52 odsto (za učešće od 20 do 25 odsto), od 6,17 odsto (za učešće od 25,01 do 30 odsto). Maksimalan rok otplate je 20 godina, a klijentima je na raspolaganju i opcija prevremene otplate uz naknadu od 1 odsto od iznosa kredita, bez obzira da li je reč o delimičnoj ili potpunoj otplati.

Na osnovu ugovora sa Razvojnom Bankom Saveta Evrope, koja finansira 50 odsto sredstava koje odobrava banka, kvadratura stambene jedinice je limitirana brojem članova domaćinstva i to: 35 kvadratnih metara za jednočlano domaćinstvo, 46 kvadratnih metara za dvočlano domaćinstvo, 69 kvadratnih metara za tročlano domaćinstvo, 92 kvadratna metra za četvoročlano domaćinstvo i dodatnih 10 kvadratnih metara za svakog dodatnog člana domaćinstva. Ova kreditna linija namenjena je klijentima koji kupuju prvi stan i nemaju stan u vlasništvu ili stambeni kredit u korišćenju. Maksimalna zarada korisnika kredita ne može da prelazi 100.000 dinara, dok je starosna granica za otplatu kredita 65 godina. Klijenti koji se odluče da na ovan način reše svoje stambeno pitanje imaju obavezu da najmanje 5 godina od dana realizacije kredita stanuju u stanu koji je predmet kupovine.

Chat