• Nema predloga

Banca Intesa postala član Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija

Banca Intesa postala član Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija, najveće i najmasovnije dobrovoljne svetske inicijative za promovisanje društveno odgovornog poslovanja, koju na globalnom nivou vode Ujedinjene Nacije

Zajednički cilj – promovisanje društveno odgovornog poslovanja

Banca Intesa postala član Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija, najveće i najmasovnije dobrovoljne svetske inicijative za promovisanje društveno odgovornog poslovanja, koju na globalnom nivou vode Ujedinjene Nacije
Globalni dogovor predstavlja praktični okvir za razmenu stručnih znanja i unapređenje poslovne prakse preduzaća-članica inicijative, koja su posvećena integraciji osnovnih i univerzalno prihvaćenih načela iz oblasti zaštite ljudskih i radnih prava, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije. Ovi principi počivaju na deset osnovnih principa Ujedinjenih Nacija, a Banca Intesa ih već poštuje i primenjuje u svom poslovanju, u skladu sa politikom i Etičkim kodeksom Intesa Sanpaolo grupe, kojoj pripada.

Inace, Banca Intesa je od osnivanja ove mreže u Srbiji, u decembru 2007, imala status pridruženog člana na osnovu koga je ravnopravno učestvovala u radu mreže i formiranju i inicijalnim aktivnostima radnih grupa za izradu nacionalne strategije za projekte društvene odgovornosti, finansijsku edukaciju (odnosno korporativnu drustvenu odgovornost u finansijskim institucijama) i socijalnu inkluziju.

Chat