• Nema predloga

Novi vizuelni identitet Banca Intesa Beograd

Banca Intesa je, u cilju usklađivanja vizuelnog identiteta sa standardima matične grupacije Intesa Sanpaolo, promenila logo, dok naziv banke ostaje nepromenjen.Sve banke koje posluju u sklopu grupacije Intesa Sanpaolo tokom ove godine dobiće novi logo, čime se ističe njihov zajednički identitet.

Banca Intesa je, u cilju usklađivanja vizuelnog identiteta sa standardima matične grupacije Intesa Sanpaolo, promenila logo, dok naziv banke ostaje nepromenjen.
Sve banke koje posluju u sklopu grupacije Intesa Sanpaolo tokom ove godine dobiće novi logo, čime se ističe njihov zajednički identitet.

Usaglašavanje vizuelnog identiteta banaka članica Intesa Sanpaola motivisano je potrebom da se stvori jedinstven i internacionalno prepoznatljiv brend, koji će odražavati jačinu i tržišnu poziciju ove grupacije. Istovremeno, to će unapredti imidž pojedinačnih banaka na njihovim lokalnim tržištima, koje će i na prvi pogled biti prepoznate kao deo velike internacionalne bankarske grupacije.

Grupacija Intesa Sanpaolo je vodeća banka u Italiji, među prve tri banke u evro zoni po visini tržišne kapitalizacije i među osam najvećih u svetu. Opslužuje preko 18 miliona klijenata posredstvom poslovne mreže od 7.329 ekspozitura u 35 zemalja.
Na italijanskom tržištu grupacija Intesa Sanpaolo je neprikosnoveni lider, sa prosečnim tržišnim učešćem od preko 20 odsto u svim segmentima poslovanja, što je duplo više u odnosu na prvog konkurenta.
U regionu Srednje i Istočne Evrope, grupacije je prisutna u 12 zemalja u kojima je posredstvom 1.237 ekspozitura zadobila poverenje 7,2 miliona klijenata. Osim u Srbiji, Intesa Sanpaolo posluje u Hrvatskoj (Privredna banka Zagreb), Sloveniji (Banka Koper), Rumuniji (Sanpaolo IMI Bank Romania), Albaniji (Banca Italo Albanese i American Bank of Albania), Bosni (UPI Banka i LTG Banka), Slovačkoj (VUB Banka), Mađarskoj (CIB Bank i Inter-Europa Bank), Rusiji (KMB Bank) i Ukrajini (Ukrsotsbank).

Chat