• Nema predloga

Banca Intesa podržala akciju „Teleasistencija za građane Beograda“

Predstavnici kompanije Asistel i Skupštine grada Beograda potpisali su u Skupštini grada protokol o saradnji povodom početka akcije „Teleasistencija za građane Beograda“ koja ima za cilj da omogući danonoćnu podršku i pomoć starijim sugrađanima koji najveći deo svog vremena provode sami.

Predstavnici kompanije Asistel i Skupštine grada Beograda potpisali su u Skupštini grada protokol o saradnji povodom početka akcije „Teleasistencija za građane Beograda“ koja ima za cilj da omogući danonoćnu podršku i pomoć starijim sugrađanima koji najveći deo svog vremena provode sami. Banca Intesa je zajedno sa kompanijama Coca–Cola Hellenic i Telenor prepoznala značaj ove akcije, te je svojom donacijom pružila pomoć onima kojima je najpotrebnija, potvrđujući i ovaj put svoje trajno opredeljenje ka društveno odgovornom poslovanju koje doprinosi boljitku i razvoju zajednice.

Naime, procenjuje se da u Beogradu postoji oko 18.000 ljudi u trećem dobu kojima je neophodna neka vrsta pomoći. Usluga teleasistencije podrazumeva organizovanje pomoći putem telefona i pružanje sigurnosti korisnicima tokom 24 časa. Ovaj program posvećen je unapređenju fizičkog, emocionalnog i duhovnog dobrostanja starijih osoba koje najveći deo svog vremena provode sami. Putem teleasistencije,  Asistel za svoje korisniike organizuje pomoć putem telefonske linije, aktiviranjem dugmeta koje se nosi uz sebe, i u zavisnosti od prirode poziva, organizuju se hitne intervencije u kriznim situacijama, smirivanje korisnika, razgovor usled samoće, davanje različitih informacija i slično.

“Prema Strategiji razvoja grada Beograda, socijalni razvoj biće zasnovan na kretanju zajednice ka većem nivou blagostanja – povećanju zdravstvene i druge dobrobiti za najveći broj građana, a naročito osetljivih i ranjivih društvenih grupa, unapređenje kvaliteta života i dostupnosti usluga od javnog interesa. Jedan od osnovnih dugoročnih ciljeva razvoja socijalne zaštite jeste i pomoć starim licima koja ne mogu da se brinu o sebi”, izjavio je v.d. gradonačelnika g-din Zoran Alimpić.

«Zahvaljujući donatorima, Banca Intesa, Coca-Cola Hellenic Srbija i Telenor, prvih 150 najugroženijih građana je dobilo mogućnost korišćenja usluge teleasistencije. Svaka kompanija je donirala po 50 sugrađana u dve opštine. », dodao je Alimpić.

Chat