• Nema predloga

Banca Intesa i Ekonomski fakultet u Subotici potpisali Protokol o saradnji

Banca Intesa je sa Ekonomskim fakultetom u Subotici, Odeljenjem Univerziteta u Novom Sadu, potpisala Protokol o saradnji koji za cillj ima povezivanje mladih ekonomista, budućih ekonomskih stručnjaka sa bankarskim sektorom, inteziviranje primene akademskih dostignuća u poslovanju banke, zajedničko organizovanje naučno-stručnih istraživanja i projekata, kao i brojne druge oblike saradnje.

Banca Intesa je sa Ekonomskim fakultetom u Subotici, Odeljenjem Univerziteta u Novom Sadu, potpisala Protokol o saradnji koji za cillj ima povezivanje mladih ekonomista, budućih ekonomskih stručnjaka sa bankarskim sektorom, inteziviranje primene akademskih dostignuća u poslovanju banke, zajedničko organizovanje naučno-stručnih istraživanja i projekata, kao i brojne druge oblike saradnje.

Protokol o saradnji su potpisali prof. dr Aleksandar Grubor, dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu i Ana Minić, direktor Odeljenja za obuku i razvoj zaposlenih Banca Intesa.

Primena Protokola o saradnji između ostalog obuhvata organizaciju i realizaciju edukacija, naučno istraživačkog rada, stručne prakse, stipendiranje studenata, angažovanje eksperata Banca Intesa kao predavača na Ekonomskom fakultetu u Subotici, kao i angažovanje visokoobrazovanih i stručnih kadrova fakulteta za potrebe Banke.

Zahvaljujući saradnji Banca Intesa sa Ekonomskih fakultetom u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, započetoj 2017. godine, studenti završne godine i tek svršeni diplomci već tri godine zaredom obavljaju stručnu praksu u u okviru različitih Odeljenja Sektora za poslovnu podršku i platni promet Banca Intesa. U planu je i zapošljavanje svršenih studenata u mreži ekspozitura banke u okviru Regionalnog centra Novi Sad, kao i usavršavanje studenata kroz različite aktivnosti Banca Intesa u sferi digitalnog bankarstva.

Chat