• Nema predloga

Banca Intesa ulaže 65 miliona evra u digitalizaciju

Idući u korak sa dinamičnim tehnološkim napretkom i novim očekivanjima i potrebama korisnika bankarskih usluga, Banca Intesa je započela sveobuhvatni proces digitalne transformacije u koji će do kraja 2021. godine da investira više od 65 miliona evra.

Idući u korak sa dinamičnim tehnološkim napretkom i novim očekivanjima i potrebama korisnika bankarskih usluga, Banca Intesa je započela sveobuhvatni proces digitalne transformacije u koji će do kraja 2021. godine da investira više od 65 miliona evra.

Kao neophodni preduslov digitalizacije, banka je pokrenula program modernizacije celokupne informacione platforme, koji će joj omogućiti da u ponudu uvrsti savremene proizvode i dodatno poveća kvalitet usluge koju pruža klijentima.

U tom kontekstu, Banca Intesa će biti prva banka na tržištu Srbije koja će uvesti kompletnu online realizaciju keš kredita iznosa do 5.000 evra, od trenutka podnošenja zahteva do trenutka realizacije, korišćenjem mobilnog tokena. Ova usluga će klijentima omogućiti da na brz i jednostavan način, bez potrebe odlaska u ekspozituru i dodatne dokumentacije, dođu do novčanih sredstava koja će im biti dostupna na računu za samo 15 minuta. Pored toga, Banca Intesa prva na tržište uvodi i potpunu online realizaciju dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu korišćenjem mobilnog tokena, za koju klijenti ne moraju da posete ekspozituru niti da poseduju dodatnu dokumentaciji, a sredstva su im na raspolaganju sledećeg dana. Obe usluge biće dostupne klijentima banke već početkom maja.

Uporedo sa procesom digitalizacije, Banca Intesa je krenula i u proces transformacije poslovne mreže kroz implementaciju distributivnog modela njene matične grupacije Intesa Sanpaolo. Cilj ove inicijative je da se unapredi uslužni model banke kroz uvođenje novog koncepta rada sa klijentima, što će da rezultira još boljim korisničkim iskustvom, a samim tim i većim stepenom njihovog zadovoljstva.

U okviru ove inicijative, banka takođe planira da u svojim ekspoziturama kreira samoslužne zone sa povećanim brojem bankomata i uređajima za uplatu pazara za pravna lica, koji će biti dostupni klijentima 24 časa dnevno.

Chat