• Nema predloga

EIF i Banca Intesa potpisali ugovor o InnovFin garanciji

Evropski investicioni fond (EIF) i Banca Intesa potpisali su danas ugovor o InnovFin garanciji za podršku inovativnim preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima (MSP) u Srbiji.

Evropski investicioni fond (EIF) i Banca Intesa potpisali su danas ugovor o InnovFin garanciji za podršku inovativnim preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima (MSP) u Srbiji.

Ugovor će omogućiti Banca Intesa da tokom naredne dve godine plasira očekivanih 100 miliona evra kredita inovativnim kompanijama uz podršku EIF garancije koja će pokrivati 50 odsto svakog plasmana i Horizont 2020 okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije.

Cilj InnovFin garancije je da podstakne banke i druge finansijske institucije da uz podršku EU plasiraju kredite preduzetnicima i MSP do 499 zaposlenih kojima je potreban investicioni i/ili obrtni kapital za finansiranje istraživačkih, razvojnih i inovativnih aktivnosti. Finansijske institucije za realizaciju programa u zemljama širom Evrope odabira EIF nakon objave poziva za učešće.

Chat