• Nema predloga

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Imajući u vidu poteškoće koje je određeni broj klijenata imao pri uplati novčanih sredstava na kreditnu karticu tokom tehničkog unapređenja sistema za rad sa platnim karticama, Banca Intesa će svim klijentima, kojima obaveze po kreditnoj kartici dospevaju 10. u mesecu, pomeriti rok za izmirenje obaveza na 15. 11. 2017. godine.

Imajući u vidu poteškoće koje je određeni broj klijenata imao pri uplati novčanih sredstava na kreditnu karticu tokom tehničkog unapređenja sistema za rad sa platnim karticama, Banca Intesa će svim klijentima, kojima obaveze po kreditnoj kartici dospevaju 10. u mesecu, pomeriti rok za izmirenje obaveza na 15. 11. 2017. godine. Prelazak na novi sistem neće uticati na trajne naloge, pa će mesečne obaveze koje klijenti plaćaju na ovaj način biti izmirene na vreme. Takođe svim klijentima početak obračuna kamate za potrošnju napravljenu u prethodnom mesecu, umesto 10. će biti odložen na 15.11.2017. godine.

Tokom prelaska na novi sistem moguće su i pojave nepravilnosti u prikazu podataka koji se odnose na kreditne kartice (npr. stanja i prometi) koje će u najkraćem roku biti otklonjene i usklađene sa transakcijama koje su klijenti u međuvremenu napravili.

Inače, klijenti svoje kreditne kartice mogu nesmetano koristiti za plaćanja u zemlji i inostranstvu, za podizanje gotovine na bankomatima, a kao i do sada novac mogu uplatiti na kreditnu karticu putem usluga elektronskog bankarstva, kao i u ekspoziturama Banke.

Banca Intesa se još jednom izvinjava klijentima na svim neprijatnostima i zahvaljuje im na razumevanju.

Chat