• Nema predloga

Draginja Đurić na čelu Odbora za bankarstvo Privredne komore Srbije

Predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa Draginja Đurić izabrana je za predsednika novoosnovanog Odbora za bankarstvo Privredne komore Srbije (PKS).

Prema rečima predsednika PKS Marka Čadeža, formiranje Odbora za bankarstvo, kao i Odbora za osiguranje posebno je važno zbog velikog uticaja finansijskog sektora na ekonomska kretanja i razvoj privrede Srbije.

„Kroz rad ovog Odbora ćemo učiniti sve da budemo puna podrška daljem razvoju privrede”, izjavila je Draginja Đurić na konstitutivnoj sednici Odbora.

Članove odbora čine predstavnici 15 najznačajnijih banaka i 15 najvećih osiguravajućih društava u Srbiji.

Draginja Đurić obavlja funkciju predsednika Izvršnog odbora Banca Intesa od 2005. godine, a pored toga je i član Skupštine Privredne komore Srbije, Upravnog odbora Privredne komore Beograda i predsedništva Saveta ekonomista Srbije. Takođe je i predsednik Srpsko–italijanskog poslovnog saveta, član Saveta Fakulteta organizacionih nauka i Udruženja korporativnih direktora, kao i predstavnik Banca Intesa u Američkoj privrednoj komori i Savetu stranih investitora.

Predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa Draginja Đurić izabrana je za predsednika novoosnovanog Odbora za bankarstvo Privredne komore Srbije (PKS).

Prema rečima predsednika PKS Marka Čadeža, formiranje Odbora za bankarstvo, kao i Odbora za osiguranje posebno je važno zbog velikog uticaja finansijskog sektora na ekonomska kretanja i razvoj privrede Srbije.

„Kroz rad ovog Odbora ćemo učiniti sve da budemo puna podrška daljem razvoju privrede”, izjavila je Draginja Đurić na konstitutivnoj sednici Odbora.

Članove odbora čine predstavnici 15 najznačajnijih banaka i 15 najvećih osiguravajućih društava u Srbiji.

Draginja Đurić obavlja funkciju predsednika Izvršnog odbora Banca Intesa od 2005. godine, a pored toga je i član Skupštine Privredne komore Srbije, Upravnog odbora Privredne komore Beograda i predsedništva Saveta ekonomista Srbije. Takođe je i predsednik Srpsko–italijanskog poslovnog saveta, član Saveta Fakulteta organizacionih nauka i Udruženja korporativnih direktora, kao i predstavnik Banca Intesa u Američkoj privrednoj komori i Savetu stranih investitora.

Chat