• Nema predloga

Intesa Sanpaolo dobila Euromoney nagradu za najbolju banku u Italiji

Intesa Sanpaolo, međunarodna bankarska grupacija u okviru koje posluje Banca Intesa, dobila je priznanje „Najbolja banka u Italiji“ koje dodeljuje međunarodni časopis za bankarstvo i finansije Euromoney u okviru godišnjeg izbora „Nagrade za izvrsnost“.

Ovo priznanje ukazuje se na osnovu velikog broja kriterijuma, uključujući prihode, dobitak pre oporezivanja, neto dobit, prinos na kapital, zaradu po akciji, ukupnu aktivu, depozite i kredite, tržišni udeo u depozitima i kreditima, osnovni kapital, kao i odnos troškova i prihoda.

Intesa Sanpaolo je vodeća banka u Italiji u svim segmentima poslovanja – poslovanje sa stanovništvom, poslovanje sa privredom, kao i upravljanje imovinom. Grupa ima 11,1 miliona klijenata koje uslužuje putem mreže od oko 4.100 ekspozitura.

Intesa Sanpaolo je prisutna u centralnoj i istočnoj Evropi, Bliskom Istoku i severnoj Africi sa oko 1.200 ekspozitura i 8,1 milion klijenata njenih banaka članica u 12 zemalja. Grupa takođe ima međunarodnu mrežu stručnjaka koji pružaju podršku korporativnim klijentima u 29 zemalja, posebno na Bliskom Istoku i u Severnoj Africi, kao i u zemljama u kojima su italijanske kompanije najaktivnije, poput Sjedinjenih Američkih Država, Brazila, Rusije, Indije i Kine.

Intesa Sanpaolo, međunarodna bankarska grupacija u okviru koje posluje Banca Intesa, dobila je priznanje „Najbolja banka u Italiji“ koje dodeljuje međunarodni časopis za bankarstvo i finansije Euromoney u okviru godišnjeg izbora „Nagrade za izvrsnost“.

Ovo priznanje ukazuje se na osnovu velikog broja kriterijuma, uključujući prihode, dobitak pre oporezivanja, neto dobit, prinos na kapital, zaradu po akciji, ukupnu aktivu, depozite i kredite, tržišni udeo u depozitima i kreditima, osnovni kapital, kao i odnos troškova i prihoda.

Intesa Sanpaolo je vodeća banka u Italiji u svim segmentima poslovanja – poslovanje sa stanovništvom, poslovanje sa privredom, kao i upravljanje imovinom. Grupa ima 11,1 miliona klijenata koje uslužuje putem mreže od oko 4.100 ekspozitura.

Intesa Sanpaolo je prisutna u centralnoj i istočnoj Evropi, Bliskom Istoku i severnoj Africi sa oko 1.200 ekspozitura i 8,1 milion klijenata njenih banaka članica u 12 zemalja. Grupa takođe ima međunarodnu mrežu stručnjaka koji pružaju podršku korporativnim klijentima u 29 zemalja, posebno na Bliskom Istoku i u Severnoj Africi, kao i u zemljama u kojima su italijanske kompanije najaktivnije, poput Sjedinjenih Američkih Država, Brazila, Rusije, Indije i Kine.

Chat