• Nema predloga

Banca Intesa Beograd POVODOM DANA ŠTEDNJE

Banca Intesa Beograd je obeležila Dan štednje na više načina

Banca Intesa Beograd je obeležila Dan štednje na više načina:
 
• Podržala je akciju guvernera NBS, uvodeći uvećane kamate na oročenu štednju položenu u periodu od 01.11 do 07.11.2004. godine;
 
• Poklonila je 100 štednih knjižica sa ulozima od 5 900,00 dinara, nezbrinutoj deci , štićenicima ustanove u Zvečanskoj; 
 
• Uvela je novi gotovinski kredit do 100 000 eura, koji se odobrava na osnovu zaloga obveznica stare devizne štednje.

1)  Banca Intesa Beograd podržava predlog i priključuje se akciji guvernera NBS, iskazanoj kroz dopunu Odluke o uslovima i načinu obezbeđenja likvidnosti isplate deviznih depozita fizičkih lica kod banaka. Zbog toga je  povodom  Svetskog dana štednje, želeći da stimuliše štednju kod stanovništva, Banca Intesa Beograd 
za sve oročene devizne štedne uloge, preko 3 meseca, otvorene u periodu 01.11.- 07.11. 2004.godine, uvećala kamatne stope.
Kamatne stope za oročene devizne štedne uloge se uvećavaju:

na 3 meseca  za 1%,
na 6 meseci za 1,5%,
a na 12, 24 i 36 meseci  za 2.0% ,
za period 01.11. – 07.11.2004. godine.
       

Uvećane kamate se u pomenutom periodu primenjuju na  sve valute koje se i inače mogu polagati na oročenu deviznu štednju, od čega se  očekuju efekti  povećanja devizne štednje građana.

2) Banca Intesa Beograd kontinuirano pomaže mlade, a povodom Svetskog dana štednje, organizovala je novu akciju pomoći i upoznavanja mladih sa štednjom. Ovog puta Banca Intesa Beograd je posebnu pažnju i pomoć uputila  kategoriji naših sugrađana i budućih štediša koji su iz različitih razloga lišeni roditeljskog staranja. S obzirom na tu činjenicu Banka je obezbedila poklon -  štedne knjižice sa dinarskim neoročenim štednim ulogom od 5900,00 dinara, za stotinu dece bez roditeljskog staranja, srednjoškolskog i studentskog uzrasta,  štićenike  Centra za zaštitu odojčadi,dece i omladine, odnosno Doma za srednjoškolsku i studentsku omladinu u Zvečanskoj ulici.

Chat