• Nema predloga

Povoljniji krediti za refinansiranje

Banca Intesa ponudila je građanima dinarske kredite za refinansiranje uz dodatnu gotovinu sa najpovoljnijom kamatnom stopom na tržištu i fiksnom mesečnom ratom u toku celog perioda otplate.

Korisnici Intesa Hit tekućeg računa koji primaju zaradu preko Banca Intesa na ovaj način po izuzetno povoljnim uslovima mogu refinansirati obaveze po dozvoljenom minusu, kreditnim karticama i kreditima drugih banaka. do 29. februara 2016. godine.

„Nastojeći da građanima omogućimo što pogodnije uslove za refinansiranje obaveza, uz potpunu predvidljivost troškova i transparentnost prilikom zaduživanja, pružili smo im mogućnost da svoje kreditne obaveze po osnovu različitih plasmana objedine u jedan zajam, uz najnižu kamatnu stopu na tržištu i fiksnu dinarsku ratu, što im omogućava da planiraju otplatu sa najvišim stepenom izvesnosti. Pored toga, kredit za refinansiranje Banca Intesa daje klijentima i opciju dodatnog zaduživanja u skladu sa njihovim potrebama i mogućnostima“, izjavio je Nikša Ilović, direktor Sektora za upravljanje segmentom klijenata fizičkih lica Banca Intesa.

Kamatna stopa je fiksna i iznosi od 12 odsto na godišnjem nivou. Kredit se odobrava u iznosu od25.000 do 1.200.000 dinara, bez depozita i učešća, sa rokom otplate od šest do 72 meseca, uz mogućnost grejs perioda u trajanju od tri do šest meseci. Pored toga, kredit pruža i dodatnu sigurnost u nepredviđenim okolnostima kroz osiguranje u slučaju nevoljnog gubitka posla, bez dodatnih troškova.

Chat