• Nema predloga

Još povoljniji zajmovi u dinarima

Banca Intesa je snizila kamatne stope na dinarske gotovinske kredite, pozajmice za refinansiranje sa mogućnošću dobijanja dodatne gotovine, kao i zajmove za kupovinu automobila. Smanjenje kamatnih stopa za pojedine gotovinske kredite iznosi i do 3,4 procentna poena, a građani za kredite po povoljnijim uslovima mogu aplicirati u svim ekspoziturama banke.

Aktuelna situacija na tržištu reflektovana u cenovnoj stabilnosti i postepenom smanjenju referentne kamatne stope Narodne banke Srbije omogućila nam je da nastavimo trend snižavanja kamatnih stopa na dinarske kreditne proizvode koje su u Banca Intesa u konstantnom opadanju od početka 2014. godine. Imajući u vidu očekivanja i potrebe naših klijenata, u proteklom periodu smo u nekoliko navrata korigovali ponudu dinarskih proizvoda i ponudili građanima pristupačnije zajmove, što je rezultiralo i rastom gotovinskih dinarskih plasmana Banke od 21 odsto u prvih sedam meseci 2015. u odnosu na isti period prethodne godine“, izjavio je Darko Popović, član Izvršnog odbora Banca Intesa i direktor Divizije za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom.

Kamatne stope na Intermezzo Keš kredit u dinarima, kao i na dinarski kredit za refinansiranje sa mogućnošću dobijanja dodatne gotovine, su fiksne i sada se kreću od 16,50 odsto godišnje.Kada je reč o gotovinskom Senior Keš kreditu u domaćoj valuti namenjenom penzionisanim građanima, kamata je snižena na 17,98 odsto fiksno na godišnjem nivou, dok kod kredita za kupovinu novih i polovnih motornih vozila od pravnih i fizičkih lica iznosi od 15,20 odsto fiksno, na godišnjem nivou.

Chat