• Nema predloga

Povećan broj poslovnica Banca Intesa Beograd u kojima se odobravaju krediti na bazi zaloga obveznica stare devizne štednje

KRATKOROČNI KREDITI ZA PREDUZETNIKE I MALA PREDUZEĆA U VIDU PREKORAČENJA PO TEKUĆEM RAČUNU ZA PREVAZILAŽENJE DNEVNE NELIKVIDNOSTI

Banca Intesa Beograd je vlasnicima obveznica stare devizne štednje, kojih ima 1.700.000 sa većim iznosima,  pre  nešto više od 3 meseca ponudila gotovinski kredit, do 100.000,00 EUR-a, koji je pogodan za rešavanje i stambenog pitanja. Od tada ne jenjava interes za ovim kreditom u Banca Intesa Beograd, što potvrđuje i oko 100 miliona dinara odobrenih ovih kredita, iako su se do sada odobravali u samo 4 poslovne jedinice, odnosno grada u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Požarevac i Leskovac). Zbog velikog interesovanja Banca Intesa Beograd je povećala broj poslovnih jedinica na 37 jedinica u svim većim gradovima Srbije, u kojima odobrava kredite na bazi zaloga obveznica stare devizne štednje.
 
Krediti se odobravaju fizičkim licima, vlasnicima obveznica stare devizne štednje, pod veoma povoljnim uslovima i bez žiranata:

• Iznos kredita 1.000 – 100.000 €; 80% tržišne vrednosti obveznica na koje se stavlja zaloga na dan podnošenja zahteva za kredit
• Rok otplate do 12, 36 i 60 meseci
• Kamatna stopa:
 8% godišnje na rok 12 meseci
 9% godišnje na rok 36 meseci
 11% godišnje na rok 60 meseci
• Naknade:
 1% za obradu kreditnog zahteva
 troškovi CR HoV po seriji obveznica
• Obezbeđenje: založene obveznice, solo menica
• Način korišćenja uplata na tekući račun korisnika kredita
Banca Intesa Beograd već duže vrši i otkup obveznica stare devizne štednje od gradjana, za kojim zbog povoljnosti uslova takođe, vlada veliko interesovanje.
 

Chat