• Nema predloga

INSTANT OVERDRAFT Banca Intesa Beograd

KRATKOROČNI KREDITI ZA PREDUZETNIKE I MALA PREDUZEĆA U VIDU PREKORAČENJA PO TEKUĆEM RAČUNU ZA PREVAZILAŽENJE DNEVNE NELIKVIDNOSTI

KRATKOROČNI KREDITI ZA PREDUZETNIKE I MALA PREDUZEĆA U VIDU PREKORAČENJA PO TEKUĆEM RAČUNU ZA  PREVAZILAŽENJE DNEVNE NELIKVIDNOSTI

Banca Intesa Beograd od 14. marta 2005. godine uvodi novi proizvod u vidu dozvoljenog prekoračenja po tekućim računima pravnih lica, koji je namenjen preduzetnicima (STR, SZR) ili malim preduzećima kojima su odmah potrebna sredstva za prevazilaženje trenutne neravnoteže u prilivu i odlivu iz tekućeg poslovanja, koristan posebno u godini uvođenja PDV-a. Ovaj proizvod je najbolje rešenje za manja pravna lica kojima nedostaju sredstva da plate porez, dobavljače, administrativne troškove, očekuju priliv narednih dana, u proceduri su za dobijanje kredita ili jednostavno nisu dobro planirali.
 
Korišćenje kredita se odobrava u trajanju od 6 do 12 meseci, sa maksimalnim rokom do 31.12. tekuće godine. Naknada zavisno od roka odobrenja iznosi od 0.5% do 1% fiksno na odobreni iznos. Kamata se plaća samo za dane korišćenja dozvoljenog minusa na iznos prekoračenja, po stopi od 2,5% do 3% na mesečnom nivou. Obračunava se mesečno, konformnom metodom.
Tražena sredstva su na raspolaganju Klijentu u roku od 24 časa od prijema zahteva. Može se po potrebi više puta koristiti i vraćati do datuma dospeća. Namenjen je sadašnjim i budućim klijentima Banca Intesa Beograd. Može se dobiti istog dana kada se otvori račun, u svakoj ekspozituri Banca Intesa Beograd, širom Srbije.
 
Procedura odobrenja ove pozajmice je vrlo jednostavana i brza. Po prijemu kreditnog zahteva Klijenta, automatski se vrši ocena boniteta i odobravanje pozajmice.
 

Chat