• Nema predloga

NAJPOVOLJNIJI KURS ZA EUR-o U Banca Intesa Beograd

Banca Intesa Beograd je za stanovništvo uvela stimulativan prodajni i kupovni kurs za EUR-o, najpovoljniji na tržištu.

 
Banca Intesa Beograd je za stanovništvo uvela stimulativan prodajni i kupovni kurs za EUR-o, najpovoljniji na tržištu.
 
1.      Prvi deo ove nove ponude čini najpovoljniji kurs za otkup evra od stanovništva, koji je uvećan za više od 0,4% u odnosu na dosadašnji kupovni kurs za EUR-e. Fizička lica, bilo da jesu ili ne  klijenti Banca Intesa Beograd dobijaju najviše dinara za svoje evre u svim ekspoziturama Banca Intesa Beograd.
Na primer: po važećem kursu za 14. mart, fizičko lice za 1.000,00€ dobija u Banca Intesa Beograd 80.430,50 dinara.
 
2.      Drugi deo ponude se odnosi na fizička lica koja žele da kupuju evre uz istovremenu uplatu na oročenu deviznu štednju na period od 3, 6,12 i više meseci. Njima Banca Intesa Beograd nudi najpovoljniji prodajni kurs koji u primeni je od 11. marta.
 
Kurs Banca Intesa Beograd za prodate EUR-e fizičkom licu je, u zavisnosti od perioda oročenja, do 0,7% povoljniji od dosadašnjeg.
 
Na primer: ukoliko fizičko lice želi da kupi 1.000,00€  i istovremeno ih oroči na godinu dana u Banca Intesa Beograd ih, po važećem kursu za 14. mart, kupuje za 81.158,19 dinara.
 
Ovom novinom Banca Intesa Beograd obezbeđuje stanovništvu izuzetan kurs i stimuliše deviznu štednju, s ciljem da dodatno poveća njen nivo. Banka je i u 2004. godini značajno, za više od  80%, povećala deviznu štednju, što je svrstava među prve tri, po ovom kriterijumu.
 

Chat