• Nema predloga

Donacijom opreme Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova započela sa radom Intesa fondacija

Donacijom opreme Odeljenju kardiohirurgije Univerzitetske dečje klinike Tiršova, vredne 16,9 miliona dinara (gotovo 145 hiljada evra), zvanično je započela sa radom Intesa fondacija, filantropska organizacija koju je Banca Intesa, članica međunarodne bankarske grupacije Intesa Sanpaolo, osnovala sa ciljem pružanja sistemske podrške zajednici i dugoročnog doprinosa razvoju društva.

Banca Intesa pokrenula je Intesa fondaciju uz podršku Divizije međunarodnih banaka članica grupe Intesa Sanpaolo sa ciljem stvaranja modernog, održivog i inkluzivnog društva kroz usmerenost na pet ključnih oblasti uticaja - podrška ženama u teškom položaju i borba protiv društvenih nejednakosti; podrška razvoju obrazovanja, dece i mladih; jačanju zdravstvene i socijalne zaštite sa fokusom na stariju populaciju; ublažavanju klimatskih promena i zaštiti životne sredine, kao i projektima lokalne zajednice.

Marko Elio Rotinji (Marco Elio Rottigni), direktor Divizije međunarodnih banaka članica grupe Intesa Sanpaolo je izjavio: „Kao predsednik Upravnog odbora Intesa fondacije, ponosan sam na ovu inicijativu koja još jednom potvrđuje poziciju Banca Intesa Beograd, vodeće banke u Srbiji, kao institucije koja pruža konkretan doprinos zemlji, demonstrira ambiciju i sposobnost da promoviše još pravednije i pravičnije društvo kao fundamentalni preduslov za dugoročni rast i prosperitet zajednice. Kao organizacija koja predstavlja oličenje specifične korporativne kulture Intesa Sanpaolo grupe, koja nastoji da postane prva ’banka od uticaja’ na svetu, Intesa fondacija će na najbolji način doprineti promovisanju snažnog i kohezivnog društva i podržati zajednicu i građane Srbije, pogotovo one kojima je pomoć potrebna. Donacija Odeljenju kardiohirurgije Univerzitetske dečje klinike Tiršova je prvi konkretan primer ove posvećenosti“.

Zahvaljujući donaciji Intesa fondacije, Univerzitetska dečja klinika će dobiti savremenu medicinsku opremu koja će joj omogućiti da nastavi da pruža visokokvalitetnu uslugu lečenja najmlađim pacijentima, uključujući uređaj za autotransfuziju, transportni respirator, monitor za pacijente, hirurško prednje operativno svetlo i nameštaj za intenzivnu negu i operacionu salu.

„Svesni smo da kao tržišni lider u Srbiji imamo važnu ulogu u podršci privredi i građanima, ali i odgovornost za dobrobit celokupnog društva. Zato smo ponosni što ćemo osnivanjem Intesa fondacije, kao prirodnog nastavka naše dugogodišnje podrške zajednici, biti u prilici da na struktuiran i strateški način pomognemo u rešavanju ključnih socijalnih izazova i doprinesemo opštem razvoju i boljitku društva. Donacijom Univerzitetskoj dečjoj klinici želimo da omogućimo još bolje uslove lečenja za najmlađe pacijente i rada za osoblje bolnice, pružajući istovremeno doprinos jačanju ukupnog zdravstvenog sistema u zemlji“, izjavio je Darko Popović, zamenik predsednika Upravnog odbora Intesa fondacije i predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa i dodao da donacija predstavlja nastavak podrške koju banka pruža dečjoj klinici još od 2011. godine, kada je omogućila rekonstrukciju i opremanje Odeljenja kardiohirurgije.

Chat