• Nema predloga

Program podrške MSP za nabavku opreme

Banca Intesa i Intesa Leasing u Programu podrške MSP za nabavku opreme

Banca Intesa i Intesa Leasing započeli su realizaciju Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2022. godini po osnovu ugovora potpisanih sa Ministarstvom privrede Vlade Republike Srbije i Razvojnom agencijom Srbije.

U okviru Programa, koji kombinuje bespovratna sredstva i povoljne kredite kod poslovnih banaka, odnosno finansijski lizing kod lizing kompanija, privredni subjekti mogu da konkurišu za bespovratnu pomoć za nabavku proizvodne opreme, građevinske mehanizacije, kao i mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje kako bi ojačala konkurentnost, unapredila proizvodnju, poslovanje i internacionalizaciju i otvorila nova radna mesta.

Program raspolaže sredstvima u ukupnom iznosu od 26,1 milion evra, od čega je Ministarstvo privrede obezbedilo 1,9 milijardi dinara (16.1 milion evra), dok je dodatnih 10 miliona evra osigurano iz pretpristupnih fondova EU – IPA 19.

Ministarstvo privrede sufinansira nabavku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu od 25 odsto neto vrednosti opreme koja se nabavlja, s tim da iznos ne može biti manji od 500.000, niti veći od 5.000.000 dinara, 70 odsto se finansira iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga lizing kompanija partnera na Programu, a 5 odsto je učešće samog privrednog subjekta.

Banca Intesa i Intesa Lising izabrani su za partnere Programa na tenderu Ministarstva privrede na osnovu ponude i ispunjenih tenderskih uslova, uz još šest banaka i lizing kompanija koje učestvuju u sprovođenju Programa.

Chat