Laki Keš gotovinski kredit

Najlakši put do gotovinskog kredita.

Pravo rešenje u situacijama kad Vam je brzo potrebna manja količina novca.

Laki Keš gotovinski kredit možete dobiti bez obzira na to da li zaradu ili penziju primate preko tekućeg računa u Banca Intesa ili ne.

Zahtev za Laki Keš gotovinski kredit možete podneti u bilo kojoj ekspozituri Banca Intesa.

Najlakši put do keša

Laki Keš, dinarski gotovinski kredit, sada još:

  • BRŽI - jedan dolazak u Banku
  • JEDNOSTAVNIJI - samo overena potvrda o zaposlenju i visini primanja
  • Osnovne informacije
  • Reprezentativni primer
  • Reprezentativni primer
  • Kreditni kalkulator
Laki Keš u dinarima
Vrsta kreditaLaki Keš gotovinski kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita20.000 - 120.000 RSD
Period otplate6 ili 12 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
klijenti*ostali građani
7,95% fiksna7,95% fiksna
Instrumenti obezbeđenja1 menica
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva2% na iznos kredita, jednokratno unapred za klijente*
3% na iznos kredita, jednokratno unapred za ostale građane
1 menica

Izveštaj kreditnog biroa

50 RSD

246 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova
* Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko tekućeg računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja primaju penziju preko tekućeg računa u Banca Intesa.
Reprezentativni primer za klijente* kalkulacija EKS 24.05.2018

Vrsta kreditaLaki Keš gotovinski kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijum za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita
100.000 RSD120.000 RSD
Period otplate
12 meseci12 meseci
Mesečna rata
8.703 RSD10.444 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
7,95% fiksna
EKS
(na godišnjem nivou)

13,17%13,06%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva
2.000 RSD2.400 RSD
1 menica

Izveštaj kreditnog biroa


50 RSD

246 RSD

50 RSD

246 RSD

* Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko tekućeg računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja primaju penziju preko tekućeg računa u Banca Intesa.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke

Reprezentativni primer za neklijente*, kalkulacija EKS 30.08.2018.

Vrsta kreditaLaki Keš gotovinski kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijum za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita
100.000 RSD120.000 RSD
Period otplate
12 meseci12 meseci
Mesečna rata
8.703 RSD10.443 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
7,95% fiksna
EKS
(na godišnjem nivou)

15,38%15,27%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva
3.000 RSD3.600 RSD
1 menica

Izveštaj kreditnog biroa


50 RSD

246 RSD

50 RSD

246 RSD

*Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje ne prima platu preko tekućeg računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja ne primaju penziju preko tekućeg računa u Banca Intesa.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke

Kreditni kalkulator

Iznos kredita (RSD)
20.000,00
120.000,00
Broj rata
6
12
Iznos rate (RSD)

Rezultati kalkulacije su informativnog karaktera

Potrebna dokumenta