• Nema predloga

Praznični popusti na Online keš kredite

Brzo i lako

Novac na vašem računu može biti i za 15 minuta

Bez dolaska u banku

Putem Banca Intesa Mobi aplikacije ili Intesa Online el. bankarstva

Fiksna kamata

Vaša rata je ista tokom celog perioda otplate

Specijalna praznična ponuda online keš kredita

Sa prvim snegom padaju i naše kamatne stope. Iskoristite specijalnu prazničnu ponudu Online keš kredita, kako biste ispunili novogodišnje želje sebi i svojim najmilijima.

Potrebno je da do 20.1.2022. podnesete zahtev preko Vaše nove aplikacije mobilnog bankarstva ili Intesa Online elektronskog bankarstva i novac može biti na Vašem računu i za 15 minuta.

Praznični Online keš krediti
Laki keš kredit

Laki keš kredit

  • Brzo odobrenje.
  • Bez naknade za obradu kredita.

Reprezentativni primer za klijente* 

Vrsta kredita Laki keš, gotovinski  kredit u dinarima
Valuta kredita RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 120.000 RSD
Period otplate 12 meseci
Mesečna rata 10.275,86 RSD
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 4.99% fiksna
Naknada za obradu kreditnog zahteva 0%
EKS (na godišnjem nivou) 5,58%
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu 123.556,34 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
  * Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima zaradu preko platnog računa u Banca Intesa.
Intermezzo keš kredit

Intermezzo keš kredit

  • Bez naknade za obradu kredita.

Reprezentativni primer za klijente*  

Vrsta kredita

Gotovinski kredit uz mogućnost odlaganja plaćanja anuiteta u  dinarima

Valuta kredita

RSD

Kriterijumi za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos kredita

300.000 RSD

Period otplate

24 meseca

Mesečna rata

13.534,26 RSD

Kamatna stopa (na godišnjem nivou)

7.65% fiksna

Naknada za obradu kreditnog zahteva

0%

EKS (na godišnjem nivou)

8,13%

Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu

325.068,27 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Izveštaj kreditnog biroa

246 RSD

  * Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.

Dodatna pogodnost

Obezbedite sebe i svoje najbliže uz poseban model osiguranja - Osiguranje otplate kredita, i na taj način se finansijski zaštitite u slučaju nepredviđenih okolnosti, koje mogu uzrokovati poteškoće u otplati kredita. 
Izmirenje rate kredita preuzima osiguravajuća kompanija i do 4 meseca (po osiguranom slučaju usled bolovanja ili gubitka zaposlenja) ili do kraja otplate kredita usled posledica neželjenih događaja uzrokovanih nezgodom (invaliditet ili smrt usled nezgode).  
 

Chat