• Nema predloga

Express to family

Prijem novca iz Italije. Brzo sigurno i bez naknade

Upoznajte Express to Family

Minimalni troškovi

Bez naknade za troškove uplate na račun vlasnika računa Banca Intesa

Brz transfer

Transfer novca u najvećem broju slučajeva do sledećeg radnog dana**

Jednostavno korišćenje

Transfer se vrši u najbližoj ekspozituri banke koja pripada ISP grupi

Express to Family

Slanje novca iz Italije u Srbiju do 5.000,00 evra – brzo, jednostavno i povoljno*

Upoznajte Express to Family, uslugu namenjenu italijanskim ili stranim državljanima (fizičkim licima) s prebivalištem u Italiji, koja omogućava slanje novca članovima porodice, prijateljima i poznanicima u zemlje u kojima posluju banke članice Grupe Intesa Sanpaolo.
Kliknite ovde za više informacija.

Chat